rejestracja


Aby móc korzystać z serwisu niezbędna jest rejestracja. Proszę dokładnie przeczytać opisy i wypełnić poprawnie formularz, wszystkie pola formularza są polami obowiązkowymi.
Po rejestracji należy zgłosić się do mnie osobiście w celu pełnej aktywacji konta dostępowego.

Dostęp do serwisu jest niezbędny do zaliczenia przedmiotów:

- pracownia systemów mikroprocesorowych
- programowanie strukturalne i obiektowe
- informatyka.

W serwisie udostępniane są zadania kontrolne oraz testy które należy zaliczyć w ściśle określonym terminie.

formularz rejestracyjny
nazwisko

imię (imiona)

adres email (login)

hasło

hasło (potwierdzenie)